Aanmelden lidmaatschap

Wil jij lid worden?

Vul dan onderstaand formulier in en klik op ‘verzenden’.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen in ons administratiesysteem zichtbaar. Voor onze administratie maken we gebruik van ‘Sportlink’.

Let op! Onze administratie is gekoppeld met de administratie van de KNZB. Fouten in de gegevens kunnen onder andere leiden tot problemen met het aanmelden, onjuiste contributie, foute afdrachten en boetes bij wedstrijden.

Algemene voorwaarden

 1. Daar waar deze voorwaarden geen duidelijkheid geven, wordt verwezen naar de statuten van de vereniging.
 2. Elk nieuw lid meldt zich door middel van dit inschrijfformulier aan voor onbepaalde tijd.
 3. Het lidmaatschap is voor tenminste een half jaar. Elk lid dient ook lid te zijn van de KNZB en wordt daarom door ZPC Bolsward bij de KNZB ingeschreven.
 4. De afdracht-KNZB is een bijdrage die de vereniging voor alle leden moet afdragen aan de KNZB. De afdracht-KNZB wordt altijd in de maand mei geïncasseerd. Voor nieuwe leden, aangemeld tussen 15 mei en 1 december, wordt dit bij de eerste contributie geïncasseerd. Bij afmelding in de maanden januari tot mei zal de afdracht-KNZB bij de laatste contributie worden geïncasseerd.
 5. De contributie, afdracht-KNZB en opzeggen lidmaatschap kunt u vinden op onze website.
 6. Betaling van de contributie kan alleen via een machtiging voor automatische incasso.
 7. Indien de betaling niet tijdig is verricht, ook niet na aanmaning, zal het bestuur overgaan tot uitsluiting van de lessen.
 8. Opzeggen lidmaatschap kan alleen via het uitschrijfformulier, welke u kunt vinden op onze website. Opzeggen via telefoon, e-mail of via de trainers worden niet in behandeling genomen.
 9. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft u toestemming aan de vereniging voor het plaatsen van foto- en filmmateriaal van het betreffende lid op de website en social media.
 10. Rond de 20ste van de maand worden alle inschrijfformulieren verwerkt. Zodra wij het formulier hebben verwerkt, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.
 11. Wijzigingen kunt u doorgeven door middel van contact via onze website.