Vereniging

Leden en vrijwilligers, de drijvende krachten!

De Zwem- en Poloclub Bolsward bestaat sinds 12 april 1972 en heeft vier afdelingen:
– Recreatief zwemmen
– Selectie (wedstrijd-/conditiezwemmen)
– Waterpolo
– Trimzwemmen

Voor haar activiteiten maakt de vereniging gebruik van het zwembad Vitaloo te Bolsward (Badweg 5, 8701 XG Bolsward). Dit zwembad beschikt naast een 25 meter wedstrijdbad ook over een recreatiebad.

De drijvende krachten achter de vereniging zijn de leden en vrijwilligers.

Bestuur

Heb je interesse in een bestuursfunctie, stuur dan een MAIL of benader één van de trainers tijdens de trainingen.

Stukje geschiedenis

Het ontstaan van de Zwem- en Poloclub Bolsward neemt een aanvang bij de bouw van een ‘echt’ zwembad. Het zou een keerpunt worden in de geschiedenis van de zwemsport in Bolsward. Tot dan toe leerden vele Bolswarders de zwemkunst in Zwemschool Bolsward aan de Snekervaart. Dit natuurbad stamde uit 1923, had houten randen en houten kleedhokjes aan de wal. Sluiting van dit bad vanwege de hygiëne bracht de Bolswarders in actie. Een succesvolle inzamelactie in 1971, onder de Bolswarder bevolking, leverde meer op dan verwacht. Besloten werd om bij de geplande buitenbaden ook een overdekt bad neer te zetten. Een besluit van grote betekenis. Dit instructiebad heeft ongetwijfeld veel bijgedragen tot het succes van de zwemclub.

De bouw van het combibad is voor een aantal zwemliefhebbers reden een zwemclub op te richten. Nog voordat er een officiële vereniging is, wordt met een tachtigtal leden begonnen met de trainingen op zaterdag 8 januari 1972. Intussen verricht het oprichtingsbestuur, onder leiding van de bedrijfsleider van het bad, de heer Postma, veel voorbereidend werk. Zodoende kan op 12 april van dat jaar de oprichtingsvergadering worden gehouden onder aanwezigheid van zestig enthousiaste zwemmers en zwemsters.

Op 29 april 1972 worden de buiten baden en het overdekte zwembad geopend. Er wordt tevens aansluiting gezocht bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)). Op 19 juni van dat jaar schrijft het bondsbestuur dat de Zwemclub Bolsward wordt toegelaten tot de KNZB. De jaarlijkse Heamiel-zwemwedstrijd in het 50-meter buitenbad werd in Bolsward al gauw een nostalgisch evenement.

Het eerste bestuur bestond uit:
– dhr. G. Bruins (voorzitter)
– dhr. K. Dijkstra (secretaris)
– mevr. S. Roorda-v.d. Eems (penningmeester)
– mevr. A. de Lang-Bootsma (lid)
– mevr. M v.d. Werf-Brandsma (lid)
– dhr. en mevr. Bouma (Technische Commissie)

Het overdekte zwembad bleek echter te klein voor het houden van wedstrijden. Het trainen in een volwaardig 25 meter wedstrijdbad, voor alle doelgroepen, bleek realiteit te worden, toen in 1993 de eerste paal voor het huidige overdekte zwembad de grond in ging.

In het voorjaar van 1994 konden de eerste officiële thuiswedstrijden gehouden worden. Toen bleek ook meteen dat het Bolswarder zwembad voor veel zwemmers een snel bad is. Ook de Waterpolo groeide weer, men hoefde immers niet meer voor de thuiswedstrijden uit te wijken naar Sneek.


Documenten vereniging

Statuten Zwem & Poloclub Bolsward

Huishoudelijk Reglement Zwem & Poloclub Bolsward

– Contributie – KNZB afdracht – opzeggen lidmaatschap